Staviteľ

Stavebná spoločnosť PTM-PRASTAV, s.r.o., Žilina, pôsobí na Slovensku od roku 1992 s bohatými skúsenosťami s výstavbou polyfunkčných objektov, priemyselných objektov a bytových objektov. Medzi bytové patria štyri bloky obytného súboru Slnečná terasa 1, kde bolo postavených 116 bytových jednotiek, s ukončením výstavby v roku 2016, bytový dom na Kvačalovej ulici, kde spoločnosť realizovala výstavbu 114-tich bytových jednotiek s ukončením v r.2011. Medzi polyfunkčné vyberáme výstavby nových a úplnú rekonštrukciu pôvodných výrobných priestorov spoločnosti Ryba Žilina, s.r.o. podľa prísnych hygienických noriem, s ukončením v r.2010, výstavbu hotela BOSS, a hotela Grand v Žiline.

Spoločnosť PTM-BYTY, s.r.o. vznikla v roku 2007 ako dcérska spoločnosť spoločnosti PTM-PRASTAV, s.r.o., a zastrešuje všetky aktivity ohľadne bytovej výstavby.


Slnečná terasa 1

V obytnom súbore Slnečná terasa, s dobou výstavby od roku 2012 do roku 2016, bolo postavených a novým majiteľom odovzdaných celkovo 116 bytových jednotiek v štyroch samostatných obytných domoch, 10 samostatných garáží, 48 podzemných garážových státí, a 60 vonkajších parkovacích miest. Obytný súbor je postavený v meste Žilina, na križovatke ciest Hôrecká a Mateja Bela, v katasri územia Závodie.

Obytný súbor Slnečná terasa 2 architektonicky nadväzuje na tento súbor s tým, že oba súbory budú po ukončení tvoriť jednu spoločnú obytnú časť. 

Takmer hotové bytové jednotky, tesne pred odovzdaním novým majiteľom. Mnoho budúcich obyvateľov využilo možnosť vlastnej personalizácie bytov. V bytoch bol počas realizácie umožnený výber podláh, dverí a obkladov, dlažieb a sanity v kúpeľniach.


Obytný súbor Kvačalová

Obytný súbor Kvačalová sme realizovali v období od r. 2008 do r.2012. V obytnom súbore bolo postavených 114 bytových jednotiek. Bytový dom je vytvorený zo 4 sekcií, ktoré majú od 3 do 9 podlaží. Bloky tvoria tvar písmena "L". Vnútro bloku je kompletne oplotené je tu vybudované detské ihrisko a oddychová zóna.