INVESTOR:

PTM-BYTY, s.r.o.
Adresa sídla: Závodská cesta   4, 010 01  Žilina
IČO: 36 739 391
IČ DPH: SK 2022326900
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel  Sro, vložka číslo 18630/L dňa 14.02.2007
Firma bola založená  ako dcérska spoločnosť PTM-PRASTAV, s.r.o.,  za účelom výstavby a predaja bytov.

REALIZAČNÁ SPOLOČNOSŤ:

PTM-PRASTAV, s.r.o.
Adresa sídla: Závodská cesta   4, 010 01 Žilina
IČO: 31 559 573
IČ DPH: SK 2020443150
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka č. 336/L dňa 6.03.1992

Spoločnosť je držiteľom certifikátu    STN EN ISO 9001:2009

iso

Kontakt:

Ing. Miloš Tarageľ
+421 950 445 444
m.taragel@ptm.sk

Ing. Róbert Bačkor
+421 903 645 985
r.backor@ptm.sk

Pošlite nám správu:

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa