Vizualizácie stavby:

Vizualizácie bytov:

05/2016 - Začiatok výstavby.